From theatre

Theatre objects

Objects from theatre workshops . Pictures were taken in 2015. Zbigniew Prokop prepared collages used in the book “Rzemiosło Teatru”. The book was published by…

Przypadek

Przypadek in Laznia Nowa Theatre. Przypadek w reżyserii Bartosza Szydłowskiego. teatr Łaźnia Nowa

Divine Comedy Festival 2015

Theatre festival Divine Comedy. Pictures for Laznia Nowa Theatre. Festiwal teatralny Boska Komedia. Zdjęcia dla teatru Łaźnaia Nowa.     „Skowyt”

Theatre Spirits – exhibition

My pictures taken in theatres workshops were part of the exhibition „Theatre spirits”. The exhibition held at Divine Comedy Festival, crowns the project which is…

Kalkstein

Kalkstein / Czarne słońce in Laznia Nowa Theatre Kalkstein / Czarne słońce w Łaźni Nowej. Reżyseria Joanna Grabowiecka. XII.2015            

Burn Out City

The show Burn Out City in Łaźnia Nowa theatre. Burn Out City – spektakl w Łaźni Nowej. X.2015

Przypadek

The show Przypadek directed by Bartosz Szydlowski. Laznia Nowa Theatre. Zdjęcia ze spektaklu Przypadek w reżyserii Bartosza Szydłowskiego w Teatrze Łaźnia Nowa. VI.2015

Divine Comedy 2014

Divine Comedy Festival. Krakow December 2014. Pictures for Laznia Nowa Theatre. XII.2014. Festiwal Boska Komedia 2014. Zdjęcia wykonane dla teartu Łaźnia Nowa.  

Laznia Nowa Theatre

Inside The Łaźnia Nowa Theatre. Dokumentacja wnętrza teatru Łaźnia Nowa mającego swoją siedzibę w Nowej Hucie.

Paradiso

„Paradiso” – Michał Borczuch’s show with the participations of people with autism. For Laznia Nowa Theatre. „Paradiso” spektakl Michała Borczucha z udziałem osób z autyzmem.…