From editorial

268

Pensioners / Tygodnik Powszechny

Portraits of pensioners in Tygodnik Powszechny. More in paper version of Tygodnik. Portrety emerytów w Tygodniku Powszechnym. Więcej w wersji papierowej.

Krakow, Przekroj, Uwrzam rzeFot. Tomasz Wiech

Tearsheets

New tearsheets. Przekrój and Uważam Rze – polish magazines. Ksiądz Boniecki w Uważam Rze i orzeł w Przekroju.

237

Interview in Duzy Format

Polish project and interview with me in Duży Format – magazine of Gazeta Wyborcza – polish daily. Polska w Dużym Formacie – wywiad.

234

Knights

Contemporary knights in polish weekly Tygodnik Powszechny. VIII.2011. O współczesnych rycerzach w Tygodniku Powszechnym.

233

Leica Fotografie International

Pictures from serie „Poland, my homeland” were published in Leica Fotografie International as one of finalists Leica Oscar Barnack Award. Among finalists was other polish…

026

Jenny Holzer – Artboom Festival

Postcard with Jenny Holzer’s projections on Wawel Castle in Krakow. Projection was showing during Art Boom Festival. Kartka z pracą Jenny Holzer wyświetlaną na Wzgórzu…

220

online magazine

Two my materials: Offices and Polish Mourning 2010, there are in 5klatek Magazine. Biura i Żałoba 2010 w 5klatek.

Szczucin

Pictures from Szczucin – small town where the toxic plant had been operated over the years. For Tygodnik Powszechny. V.2011 Zdjęcia do reportażu Michała Olszewskiego…

„Znaki w przestrzeni” – book

Małopolska. Znaki w Przestrzeni. Album published by Marshal Office of Małopolska Region. Małopolska. Znaki w Przestrzeni. Album wydany przez Urząd Marszałkowski Województwa Małopolskiego. Tysiąclatki, Gargamele,…

332

Chasids

Photocast about chasids meeting in Lelów. For Newsweek. Multimedium ze zjazdu chasydów w Lelowie. Dla Newsweeka.