Biserka Rajcic

005

Portrait of Biserka Rajcic – Serbian translator of polish literature. She got Transatlantyk Award in 2009.

Biserka Rajcic – serbska tłumaczka literatury polskiej. W 2009 roku otrzymała nagrodę Transatlantyk przyznawaną największym tłumaczom literatury polskiej.