Art for Suitable Development

105

Workshop for project participants Art for Suitable Development in the National Museum in Krakow. We held together with Grazyna Makara. The Workshop involved groups from Turkey, Romania, Netherlands and France. Each group created stories to their own photos taken during holidays.

Warsztaty dla uczestników projektu Art for Suitable Development w Muzeum Narodowym w Krakowie. W warsztatach, prowadzonych wraz z Grażyną Makarą, uczestniczyły grupy z Turcji, Rumunii, Holandii i Francji. Każdy z grup miała za zadanie stworzyć a następnie sfotografować opowieść do jednego ze swoich zdjęć z wakacji.