Manipulation in photography

13339659_1599385800375918_2306606125993463203_n

After conference about manipulation in photography Katarzyna Zolich’s lecture (about Warburg and Thumbl) and mine lecture (about orientalism in pictures of polish highlanders) were honorable mentioned by Contemporary Lynx. The prize went to Magda Ciereszko (manipulation in social media).

Po konferencji o manipulacji w fotografii referat Kasi Zolich (Od Warburga do Tumblra – analiza manipulacji obrazem za pomocą edycji na marginesie prac Thomasa Mailandera) i mój (Między „orientalizmem” a „podhalanizmem”) zostały wyróżnione przez Contemporary Lynx. Nagroda główna przyznana została pani Magdzie Ciereszko. Gratuluję!
https://manipulacjakonferencja.com/…/znamy-zwyciezcow-konk…/