Geniu Loci

Ładna, kompaktowa publikacja typu zen. „Genius loci czyli tak wiele do zrobienia”. Tadeusz Sławek x Tomasz Wiech. Polska, Polski krajobraz i krajobrazy polskich bohaterów. Koncepcja: Joanna Orlik. Projekt graficzny: Marcin Hernas. Realizacja: Małopolski Instytut Kultury dla Teatru Słowackiego.

Very compact and very beautiful book “Genius loci”. Tadeusz Slawek x Tomasz Wiech. Interesting text. Landscape of Poland and polish heroes’ landscapes. Graphical design by Marcin Hernas. Conception: Joanna Orlik. Publisher: Malopolski Instytut Kultury for Slowacki Theatre.

Krakow 2017