Workshops in Lapczyca

Workshops with children from Łapczyca. Workshops were part of Szał – program organized by Fundacja Rozwoju Kina and primary school in Łapczyca.

Warsztaty z dziećmi z Łapczycy. Warsztaty były częścią programu Szał. Program organizowany jest przez Fundację Rozwoju Kina i Zespół Szkół im. Marii Skłodowskiej – Curie w Łapczycy. 02.2011.