9 – photo book

Krakow, Album 9 Fot. Tomasz Wiech Krakow, Album 9 Fot. Tomasz Wiech Krakow, Album 9 Fot. Tomasz Wiech Krakow, Album 9 Fot. Tomasz Wiech Krakow, Album 9 Fot. Tomasz Wiech Krakow, Album 9 Fot. Tomasz Wiech Krakow, Album 9 Fot. Tomasz Wiech Krakow, Album 9 Fot. Tomasz Wiech

Antonina has 100 days. Before it was little bit different.
9.
Pictures by Anna Grajewska, Tomasz Wiech
Printed in Blurb.

Antonina ma prawie 100 dni. Wcześniej było trochę inaczej. Czas płynie czasami wolno, czasami szybko.
9.
Zdjęcia Anna Grajewska, Tomasz Wiech.
Wydrukowane na Blurb. Sztuk: jedna bezcenna.