Skawce

032 033 034

Few pictures from the story about village called Skawce. Since several dozen on Skawa river the dam has been built. Skawce village are situated on the are which is going to become artificial lake in the future. That’s why Skawce village is slowly disappering. House by house is damaged. In the village are only people who didn’t want to moved away. Becouse of crisis, nobody knows, when the investment will be over.

Kilka zdjęć z materiału o wsi Skawce.
Od kilkudziesięciu lat na rzece Skawie budowana jest zapora. Wieś Skawce leży na terenie zalewowym i powoli zanika. Kolejne domy są burzone.Zostali już tylko ci, którzy nie chcą się wyprowadzić. Kiedy budowa zakończy się – nie wiadomo…