Bookstore

Site in the Bookstore at the Globe in Kraków. Monica has Drożyńskiej. There are elephants, dwarfs, the builders of the new face of Poland.The book „Poland. In search of diamonds” is hanging on the rope.

Witryna w księgarni pod Globusem. Dzieło Moniki Drożyńskiej. Są słonie, krasnale, budowniczowie nowej Polski. Zapraszam! Książka wisi na sznurze.