Otherness I – workshops

Workshops at the Museum of the History of Polish Jews in Warsaw. The workshop focused on otherness and strangeness. On the second day participants produced several zines handmade publication. I.2014

Warsztaty w Muzeum Historii Żydów Polskich w Warszawie. Warsztaty dotyczyły inności i obcości. Drugiego dnia powstało kilka zinów – ręcznie robionych publikacji.

 

362 363 364 365 366