Mathere Gallery

Mathare Art Gallery. Exhibition of works made by children from Kenya and Poland. 
 Organizers: Ethnographic Museum in Kraków and Foundation Razem Pamoja. IV.2014.
Mathare Art Gallery. Wystawa prac dzieci z Kenii i Polski w Nairobii zoorganizowana w kwietniu 2014 roku na terenie slumsu Mathare. Organizatorzy: Muzeum Etnograficzne w Krakowie i Fundacja Razem Pamoja.
Wystawa odbyła się na terenie Mathare Slum i w Nairobi National Museum. IV.2014

375 377 378 378a 379 380 381