Otherness II – workshops

Otherness was the theme of two days workshops with young people from Poland, Israel and Germany.

Warsztaty o inności z młodzieżą z Polski, Izraela i Niemiec. Warsztaty przeprowadzone były w Warszawie w sierpniu 2014 roku.

201408_wiech_103 201408_wiech_118 201408_wiech_093