Utopia

Material „Little Utopia” is the story about ideal system. The starting point is the hypothesis that the system in which we live in is the most perfect system.  We have a comfortable, warm houses, fast cars, schools, hospitals, vaccines and scooters. We have time for travelling and relax. Entertainment is a sense of our activity. The triad „Liberty, Equality, Fraternityreplaced by the triad: „Beauty, Security, Comfort„. These three values define the horizon of our common thinking.
Materiał „Mała Utopia” to opowieść o idealnym systemie społecznym. Punktem wyjścia jest hipoteza, że system w którym żyjemy jest systemem najbardziej idealnym z możliwych. Doczekaliśmy czasów ciągłych ułatwień i nadmiaru wszystkiego. Mamy wygodne, ciepłe domy, szybkie samochody, szkoły, szpitale, szczepionki i hulajnogi. Mamy czas na to, żeby podróżować i wypoczywać. Rozrywka staje się sensem działania. Triadę „Wolność, Równość Braterstwo” zastąpiła triada: „Piękno, Bezpieczeństwo, Wygoda”. Te trzy wartości wyznaczają horyzont naszego, wspólnego myślenia.