Here, there was Skawce

Invitation for the exhibition.

3rd May 2015. Skawce.

We wsi Skawce nie ma już domów. Nie ma szkoły, nie ma stacji, nie ma mostu kolejowego, nie ma sklepu i nie ma kapliczki. Jest zupełnie pusto. Wieś była ostatnią istniejącą miejscowością położoną na terenie planowanego jeziora. Za kilka miesięcy zbiornik napełni się wodą. Powstała kilka kilometrów dalej tama, lada chwila zacznie funkcjonować. Zanim jednak to nastąpi, w tej pustej przestrzeni powieszone zostaną fotografie. Ich autorzy to Ewa Czaicka, która przez dziesięć lat fotografowała życie Skawiec oraz Tomasz Wiech, dokumentujący powolne znikanie wsi w latach 2008-2011. Jednodniowa wystawa jest próbą zapisu życia pewnej społeczności, która znikła, a teraz próbuje odtworzyć swój kształt w nowym miejscu. Tą wystawą oraz odśpiewaną pod ostatnią „świętą lipą” majówką autorzy wystawy i mieszkańcy chcą pożegnać stare Skawce.

Miejsce: teren przyszłego zbiornia wodnego w gmienie Mucharz

Termin: 3 maja 2015 roku, godzina 16:00

Wystawa jest częścią Kraków Photo Fringe