Poland like utopia

Exhibition in Trafo Gallery Szczecin. There were my pictures and Pawel Zukowski’s video. The main theme was Polska. I showed my works from last few years: polish chaos, fragments od huge billboards, ideal, utopian places and photos from my journey through highway.

Wystawa w szczecińskiej Trafostacji. Pokazane zostały moje zdjęcia i video Pawła Żukowskiego. Wystawa miała tytuł Polska. Udało mi się w jednym miejscu zebrać prawie wszystko czym zajmowałem się przez ostatnie kilka lat czyli zdjęcia polskiego bałaganu, miejsc idealnych, reklam nowychy osiedli i podróży wzdłuż austostrady.

Szczecin, Trafostacja, wystawa Polska Fot. Tomasz Wiech
Szczecin, Trafostacja, wystawa Polska
Szczecin, Trafostacja, wystawa Polska Fot. Tomasz Wiech
Szczecin, Trafostacja, wystawa Polska
Szczecin, Trafostacja, wystawa Polska Fot. Tomasz Wiech
Szczecin, Trafostacja, wystawa Polska
Szczecin, Trafostacja, wystawa Polska Fot. Tomasz Wiech
Szczecin, Trafostacja, wystawa Polska
Szczecin, Trafostacja, wystawa Polska Fot. Tomasz Wiech
Szczecin, Trafostacja, wystawa Polska
Szczecin, Trafostacja, wystawa Polska Fot. Tomasz Wiech
Szczecin, Trafostacja, wystawa Polska
Szczecin, Trafostacja, wystawa Polska Fot. Tomasz Wiech
Szczecin, Trafostacja, wystawa Polska
Szczecin, Trafostacja, wystawa Polska Fot. Tomasz Wiech
Szczecin, Trafostacja, wystawa Polska