Film Music Festival

Film Music Festival in Kraków. Pictures taken for Krakow Festival Office. Festiwal Muzyki Filmwej w Krakowie. Zdjęcia dla Krakowskiego Biura Festiwalowego. V.2015

On the bottom of the lake

The exhibition on the bottom of the lake. At the bottom of the still not existing lake, in the place where there was a village…

Drobiazg

Modny Drobiazg one more time. Modny Drobiazg raz jeszcze.

Here, there was Skawce

Invitation for the exhibition. 3rd May 2015. Skawce. We wsi Skawce nie ma już domów. Nie ma szkoły, nie ma stacji, nie ma mostu kolejowego,…

School

Former school. This space will be changed in to new rehearlsal rooms for Laznia Nowa Theatre. Dokumentacja byłej szkoły w Nowej Hucie, która zostanie połączona…

Żanna Słoniowska – writer

Żanna Słoniowska’s novel Dom z witrażem won first prize in the competition organized by Znak. Picture for Tygodnik Powszechny. Portret Żanny Słoniowskiej. Jej książka Dom…

Utopia

Material „Little Utopia” is the story about ideal system. The starting point is the hypothesis that the system in which we live in is the…

Images

Images are everywhere. Two materials: the first about our dreamed world, the second about wars.Images Obrazy są wszędzie. Dwa materiały: pierwszy o świecie wymarzonym, drugi…

Portraits

Portraits in Tygodnik Powszechny. Portrety w Tygodniku Powszechnym: Jerzy Sosnowski (dziennikarz i pisarz), Pio Kaliński (właściciel księgarnii Lokator i grafik) oraz Konrad Kruczkowski (bloger).  

Divine Comedy 2014

Divine Comedy Festival. Krakow December 2014. Pictures for Laznia Nowa Theatre. XII.2014. Festiwal Boska Komedia 2014. Zdjęcia wykonane dla teartu Łaźnia Nowa.